top of page

Firemní benefity

Významnou službou mého portfolia služeb je účetní mechanismus, který zvýší celkový čistý příjem zaměstnance bez navyšování nákladů firmy formou příspěvků na daňově uznatelní produkty. 

Historicky jsme spolupracovali/spolupracujeme s firmami jako je Karvinské OKD, Drogerie Rossmann, Nestlé a mnoho dalších.

 

Jak funguje rozdělení? 

 

Vlastní příspěvky zaměstnance

V rámci „ročního vypořádání“ (tj. ročního zúčtování mzdy zaměstnancům, kteří nepodávají sami daňové přiznání, anebo i při podání daňového přiznání u ostatních) lze využít odpočtu příspěvku na penzijní připojištění a životní pojištění od základu daně.

Jedná se o ty příspěvky, které si hradí zaměstnanec sám. Od základu daně lze odečíst úhrn příspěvků zaplacených účastníkem na jeho doplňkové penzijní spoření nebo i penzijní připojištění za kalendářní rok a snížených v jednotlivých kalendářních měsících o 1 000 Kč. Maximální částka odpočtu činí 24 000 Kč.

Současně je možné odečíst pojistné zaplacené na soukromé životní pojištění v celkové výši 24 000 Kč za kalendářní rok.

 

Příspěvky zaměstnavatele

Pro příspěvky zaměstnavatele na doplňkové penzijní spoření i penzijní připojištění se státním příspěvkem může zaměstnavatel využít osvobození od daně z příjmu. Novela zákona o dani z příjmu účinná od 1. 1. 2008 umožnuje považovat za daňově uznatelné náklady veškeré příspěvky na penzijní připojištění i soukromé životní pojištění do výše stanovené vnitřním předpisem, či kolektivní nebo pracovní smlouvou (jakožto i jinou smlouvou).

Jako daňový náklad je tedy uznatelná jakákoliv částka za podmínky, že splňuje limit, který si zaměstnavatel sám stanoví ve vnitřním předpisu (směrnici) nebo v jiné smlouvě – viz § 24 odst.2 písm.j) bod 5 zákona o daních z příjmu. Díky změně zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisu s účinností od 1. 1. 2017 se navyšuje limit ročního příspěvku zaměstnavatele v součtu na životním pojištění, penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření z 30 000 Kč na 50 000 Kč.

bottom of page